Disclaimer

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Bungalowpark Hoogersmilde aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de website van Bungalowpark Hoogersmilde kan tussentijds gewijzigd worden. Voor eventuele foutieve vermeldingen op de website kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten is eigendom van Bungalowpark Hoogersmilde. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bungalowpark Hoogersmilde. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Bungalowpark Hoogersmilde. Het Nederlands recht is van toepassing.

Laatste update: januari 2022